Brita i Brinken - Get & Fårgård

Calle & Birgitta Höglund

Calle Och Birgitta Höglund

Birgitta och Calle Höglund har ett småbruk i den vackra Trönöbygden norr om Söderhamn i Hälsingland. De har får och getter. Getterna mjölkas och av mjölken gör Birgitta ostar av alla de sorter, både färsk och lagrad.

Gårdsprodukter

Brita i Brinken erbjuder gårdsprodukter, vilket omfattar lagrad och färsk getost, kött & korv, rökta styckdetaljer, getkött, lammkött, killingkött, getskinn, får- & lammskinn.

Läs mer om mina Gårdsprodukter

Gården i Trönö

På gården finns ett 40-tal tackor och 70-talet getter. Birgitta och Calle har 3 hektar egen mark, men arrenderar också åkrar av bönder runt omkring i byn.

Bild på getter

Betande förhindrar förbuskningen

Från midsommar till mitten i augusti betar djuren på fäboden och andra utmarksbeten, som behövs för att få tillräckligt med foder. Djuren trivs på sina sommarbeten och känner på sig när det är dags att åka dit. Getter mår bra av det magra örtrika betet och av löv och bark från buskarna i skogen. Fåren trivs bättre på öppna gräsmarker.

Djuren gör också ett viktigt arbete genom att de med sitt bete gynnar den biologiska mångfalden och förhindrar förbuskningen.

Getterna söker sig gärna till höjder och hyggen. Frågan är om getterna väljer bete som ligger mest naturskönt.

Birgitta på radion

Samlade inslag/intervjuer som sänts i Radio Uppland där Birgitta på ett eller annat sätt medverkat

Uppsving för getkött
Klicka här för att lyssna på inslaget
Frihet, jobb och längtan på fäbod
Klicka här för att lyssna på inslaget