Vår Produktion av Gårdsprodukter

En bild på när Birgitta Mjölkar

Birgitta handmjölkar Vera

På Fäboden i Östra Arådalen mjölkas getterna med en bensindriven mjölkmaskin, hemma på gården mjölkas de en gång om dagen i ett enkelt litet mjölkstall.

Birgitta och Calle arbetar också för att få folk att släppa sina fördomar mot getkött, och inse att det faktiskt är en riktig läckerhet. En del av killingarna säljs till andra gårdar och en del blir kött.

För att försöka förbättra lönsamheten och även minska klimatpåverkan i lammproduktionen förädlas så mycket som möjligt av både kött och skinn lokalt. Skinnen bereds genom traditionell alungarvning.

Produktionen av getost

Osten görs i ett litet mobilt mejeri som ligger i anslutning till bystugan i Trönö.

Många har frågat, och självklart: djuren hos oss får enbart ekologiskt foder

Trönö är en livskraftig bygd och lokal livsmedelsförsörjning är något som man ser som viktigt att utveckla för att minska sitt beroende av fossil energi och minska sin klimatpåverkan, men också för att skapa arbete i bygden.

Ostarna som produceras säljs lokalt till affärer, restauranger, på marknader runt om i Sverige men även direkt till kunder som besöker gården.