Januari 2018


Vårt huvudtema är att djuren ska få så fria och friska beten som möjligt och våra utmarker är utmärkta foderresurser som vi bör tillvarata. I slutändan kommer också en bra produkt ut av detta. På sommarhalvåret får alla getter och en del får tillgång till någon form av skogsbete, antingen på fäboden vid den vackra Tygstabosjön, utlånade till Krype fäbod eller på något av våra andra fina utmarksbeten.

Många fina minnen följer oss från fäbodtiden i Östra Arådalen, Jämtland, som vi brukade mellan 2009 till 2014. Först och främst den fantastiska miljön men också de många fina människor vi fått tillfälle att stifta bekantskap med. 2013 var ett ödesår för oss i Arådalen då vargen hittade våra getter på fjället och tog sex av dem. Tre av dem var våra bästa mjölkgetter, men alla lika kära.

Vi har varit fäbodbrukare sedan 2004, då vi drev Stortävremmens fäbod i Härjedalen i 5 år. Där blev vi utsatta för björnangrepp i fyra år, vilket gjorde att vi flyttade längre upp till fjälls, till renbeteslandet i Oviksfjällen. Varg och björnangrepp samt dyra resor gjorde att vi drog oss tillbaka till hemtrakterna i Hälsingland och håller oss till närmare utmarker från och med 2015.

Våra bygder buskas igen och ängsmarker försvinner.
Getterna har en stor uppgift framför sig.